SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
บิดาของเว็บกับรางวัลทัวริง 2016
เม.ย. 21st, 2017 by supaporn

วันนี้ 21 เมษายนเป็นวันความคิดสร้างสรรค์โลก ขอแนะนำผู้ได้รับรางวัลทัวริงปีล่าสุด ซึ่งเป็นรางวัลที่มีเกียรติสูงสุด ของนักคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนรางวัลโนเบลของวงการคอมพิวเตอร์

ผู้ได้รับรางวัลทัวริงปีล่าสุด 2016 เป็นเงิน 1 ล้านดอลล่าร์ ซึ่งประกาศไม่กี่วันก่อนคือ ผู้คิดค้นเว็บซึ่งเป็นนวัตกรรมสำคัญของโลกยุคนี้ ชื่อ เซอร์ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี

เซอร์ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี

เซอร์ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี

ทิมเป็นนักคอมพิวเตอร์ชาวอังกฤษ เขาได้ไอเดียการสร้างเว็บระหว่างทำงานที่เซิร์น CERN องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อต้องการแก้ปัญหาเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักฟิสิกส์
ทิมจึงคิดค้นเว็บ และสร้างเว็บบราวเซอร์ตัวแรกของโลก จากนั้นเผยแพร่เว็บ จนแพร่หลายทั่วอินเทอร์เน็ตในทุกวันนี้

ทิมได้รับรางวัลมากมายจากการคิดค้นเว็บ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวิน และได้รับรางวัลทัวริง 1 ล้านดอลล่าร์ในที่สุด

ติดตามผู้ที่เคยได้รับรางวัลทัวริง หรือ Turing Award ได้ที่

ตามลำดับอักษร http://amturing.acm.org/alphabetical.cfm

ตามลำดับปี http://amturing.acm.org/byyear.cfm

 

รายการอ้างอิง

ธงชัย โรจน์กังสดาล. บิดาของเว็บกับรางวัลทัวริง 2016. เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ฉบับที่ 24662 หน้า 23.

View (41)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa