SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ไวรัสตัวร้าย… ไข้หวัดนก
มี.ค. 5th, 2016 by rungtiwa

ไวรัสตัวร้าย… ไข้หวัดนก

บทคัดย่อ:

โรคไข้หวัดนกเกิดจากเชื้อไวรัสเอเวียนอินฟลูเอนซา สายพันธุ์เอ สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทย คือ H5N1 โดยมีสัตว์ปีกเป็นพาหะในการแพร่เชื้อผ่านทางระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร จะทำให้เกิดโรคทั้งในคนและในสัตว์ปีก โดยอาการในคนจะมีลักษณะคล้ายอาการของไข้หวัด คือ มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย และมีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ ส่วนในสัตว์มีอาการซึม ผอม ไม่กินอาหาร ไข้ลด ไอ หายใจลำบากและมีอาการทางระบบประสาท มีอัตราการตายของสัตว์ปีกร้อยละ 100 การตรวจวินิจฉัยทำได้โดยวิธี Rapid test ซึ่งเป็นวิธีการตรวจคัดกรองอย่างรวดเร็วร่วมกับประวัติการสัมผัสสัตว์ปีก และสัตว์ปีกมีอาการป่วยตายผิดปกติ ในปัจจุบันโรคไข้หวัดนกยังไม่มียาที่สามารถรักษาได้โดยตรง ในปัจจุบันยาที่แพทย์ใช้รักษาโรคไข้หวัดนก คือ ทามิฟลู (tamiflu) ซึ่งตัวยานี้ไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกแต่จะมีผลทำให้อายุของโรคสั้นลง และลดความรุนแรงของโรค การป้องกันทำได้โดยรักษาร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ พักผ่อนอย่างเพียงพอ สถานที่อาศัยมีอากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งของสัตว์ปีก แต่ถ้าสัมผัสควรล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุก และถ้ามีสมาชิกในบ้านป่วยและสงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดนกควรรีบไปพบแพทย์

วิไล ตาปะสี. (2548). ไวรัสตัวร้าย… ไข้หวัดนก. วารสาร มฉก.วิชาการ 8 (16), 45-53.

อ่านบทความฉบับเต็ม

View (8)

วิธีแก้ไวรัสซ่อนไฟล์ใน Flash Drive
ม.ค. 7th, 2016 by pailin

หากบังเอิญว่า  แฟลชไดรฟ์ติดไวรัสซ่อนไฟล์  มองไม่เห็นไฟล์ใดๆ ของคุณที่เคยมีอยู่

วิธีแก้ไข

  • เช็คดูว่า ยังมีไฟล์อยู่ในแฟลชไดรฟ์จริงหรือเปล่า ?!?
  • กำหนดค่า config ให้สามารถมองเห็นโฟเดอร์ที่ถูกซ่อนไว้ไดั
  • ใช้คำสั่ง กู้ไฟล์กลับขึ้นมาให้มองเห็นดังเดิม คือ  attrib *.* -s -h -a -r /d /s  ( กด enter)

Read the rest of this entry »

View (94)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa