SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การใช้งาน VPN ผ่านมือถือ ระบบปฏิบัติการ iOS
เม.ย. 25th, 2019 by Tossapol Silasart

การใช้งาน VPN ผ่านมือถือ ระบบปฏิบัติการ iOS เช่น iPhone หรือ iPad จำเป็นต้องมีแอพพลิเคชั่นช่วยในการเชื่อมต่อเครือข่าย

แอพพลิเคชั่นนั้น คือ FortiClient สามารถเข้าดาวน์โหลดได้ที่ App Store 

ขั้นตอนการตั้งค่าและเปิดใช้งาน

1. เข้าแอพ FortiClient เลือก VPN > Connections

Read the rest of this entry »

View (2240)

การใช้งาน VPN ผ่านมือถือ ระบบปฏิบัติการ Android
พ.ค. 26th, 2017 by kamolchanok

ในการใช้งาน VPN ผ่านมือถือ Android  จำเป็นต้องมีแอพพลิเคชั่น แนะนำให้ใช้แอพพลิเคชั่นนี้คะ  ซึ่งตอนนี้มี เวอร์ชั่น 4.3

ขั้นตอนการโหลดแอพพลิเคชั่นดังนี้ Read the rest of this entry »

View (776)

อบรมการใช้ VPN และ Dropbox
มี.ค. 20th, 2017 by supaporn

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดอบรมการใช้ VPN และการใช้ Dropbox ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียติ โดยจัดการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ วันที่ 2, 16 และ 30 มีนาคม 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์บรรณสารสนเทศ ในการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับเป็นสมาชิก และเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถใช้ฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้โดยผ่าน VPN โดยที่บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการติดตั้ง VPN  สรุปออกมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถอธิบายให้กับผู้ใช้บริการได้

การอบรมการใช้ VPN และ Dropbox

การอบรมการใช้ VPN และ Dropbox

การอบรมการใช้ VPN และ Dropbox

การอบรมการใช้ VPN และ Dropbox

นอกจากนี้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ยังได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในเรื่อง Dropbox ที่สามารถให้บุคลากรใช้ไฟล์ร่วมกันได้ โดยมีการจัดเก็บไฟล์ไว้ใน Dropbox ทำให้บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ ทราบวิธีการใช้ วิธีการดึงไฟล์และการส่งไฟล์เมื่อมีการอัพเดทเกิดขึ้น

 

View (62)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ
ม.ค. 18th, 2016 by supaporn

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้เริ่มกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษา มฉก. โดยในวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร เป็นนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 25 คน พร้อมด้วยอาจารย์เจ้าของวิชา  โดยทีมวิทยากรของศูนย์บรรณสารฯ ได้แก่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกบริการ และหัวหน้าแผนกทรัพยากรเรียนรู้ Read the rest of this entry »

View (36)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa