SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ขั้นตอนการดำเนินการกรณีหนังสือหายจากการยืมระหว่างห้องสมุด (WorldShare Interlibrary Loan)
ก.พ. 3rd, 2021 by navapat

การยืมระหว่างห้องสมุด (WorldShare Interlibrary Loan) มี 2 ประเภทคือ Borrowing Request (ห้องสมุดเป็นผู้ยืม) และ Lending Request (ห้องสมุดเป็นผู้ให้ยืม)   มีระเบียบการให้ยืมเหมือนกับการยืมภายใน ตามนโยบายของห้องสมุดแต่ละแห่ง

การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด เช่นเดียวกัน เมื่อให้บริการและมีการสูญหาย จึงมีระเบียบหรือขั้นตอนต่างๆ ตามที่ห้องสมุดกำหนด กรณีที่ให้ยืมหนังสือระหว่างประเทศ และมีการสูญหาย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้  ศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงมีการติดต่อเป็นระยะๆ ในการติดตามหนังสือที่เกินกำหนด ผนวกกับการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้ มีการขาดการติดต่อไประยะหนึ่ง แต่มีการติดต่อได้ในภายหลังโดยมีการแจ้งให้ทราบว่า ผู้ยืมมีการส่งคืนหนังสือหลังจากสถานการณ์โควิดผ่านไปประมาณ 3 เดือนแล้ว  แต่หนังสือสูญหายระหว่างการขนส่ง  และไม่สามารถติดตามได้เนื่องจากใบรับประกันของหายหมดอายุ   จึงขอให้มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเรื่องหนังสือหายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินการมีดังนี้ Read the rest of this entry »

View (42)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa