SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
พามาชมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบประเทศไทย (Thailand Creative and Design Center) (TCDC)
ธันวาคม 24th, 2019 by navapat

คิด ผลิต ขาย  ยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจสร้างสรรค์อย่างครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก อันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562   เวลา 10.30 – 12.00 น. ผู้เขียนและบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทุกคน ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบประเทศไทย หรือที่เราคุ้นเคยกันว่า TCDC (Thailand Creative and Design Center) ต้องขอบอกเลยว่ามีความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง  เพราะมาเยี่ยมชมในช่วงที่ TCDC จัด THEME “Zoorigami” จากกระดาษรีไซเคิลสู่ผลงานรักษ์โลก ซึ่งเราจะเห็นชิ้นงานออกแบบที่ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ตั้งแสดงอยู่ในแต่ละชั้น

 

                                                                                   

TCDC Bangkok  ปัจจุบัน อยู่ที่อาคารไปรษณีย์ไทย บางรัก มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 8,600 ตารางเมตร มีทั้งหมด 5 ชั้น และแยกเป็นโซนต่างๆ  ดังนี้

ชั้น 1 : Lobby & Gallery

ประตูทางเข้า TCDC Bangkok อยู่ฝั่งปีกซ้ายของอาคาร เมื่อเดินเข้าไปจะพบเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และร้านขายของที่ระลึกผลงานการออกแบบของคนไทย  และเมื่อเดินออกมาอีกฝั่งด้านหลัง จะเป็นนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งในครั้งนี้จัดเรื่อง “Bangkok City of Design” กรุงเทพฯ เมืองที่ใช้การออกแบบในทุกมิติ

 

                                                               

 Lobby & Gallery

นิทรรศการหมุนเวียน

จากชั้น 1 วิทยากรได้พาขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น 5 และลงบันไดเลื่อนพาชมไล่ลงมาทีละชั้น

ชั้น 5 : Creative Space & Rooftop Garden

พื้นที่สำหรับนั่งทำงานและศึกษาค้นคว้า จากการอ่านหนังสือ วารสาร การชมสื่อมัลติมีเดีย หรือการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลด้านการออกแบบชั้นนำ เช่น WGSN และ  GMID

 

เมื่อออกจากลิฟต์จะพบ Rooftop Garden ที่สามารถนั่งรับลมหนาว และยังเห็นรูปครุฑขนาดใหญ่ ผลงานของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี  และวิวสวยๆ ของกรุงเทพมหานครอีกด้วย

Rooftop Garden

เมื่อเดินเข้ามาในตัวอาคารเป็นโซน Creative Space  พื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาธุรกิจ บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ การฝึกอบรม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมเครือข่ายเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ  มีร้านกาแฟ พื้นที่ส่วนกลางสำหรับนั่งทำงานซึ่งวิทยากรเรียกว่า   Co-working Space  มีห้องเล็กๆ สำหรับประชุมหรือทำงานกลุ่ม  มีหลากหลายมุมแล้วแต่เราจะเลือก และห้องที่น่าสนใจอีกห้องหนึ่ง คือห้อง  Refreshing ที่เราสามารถบริการตัวเองโดยเข้าไปดื่มชา กาแฟ หรือขนมขบเคี้ยวที่ไม่ทำให้หนังสือสกปรก  และยังมีโต๊ะเกมให้เล่นผ่อนคลายด้วย

 

Co-working Space  

Refreshing Room

Refreshing Room

Meeting Room

จากชั้น 5  ลงบันไดเลื่อนมาต่อที่ชั้น 4

ชั้น 4 : Function Room & Resource Center

ชั้น 4 พื้นที่หลักคือ  Resource Center  รวบรวมหนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดียด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบมากกว่า 50,000 รายการ ในบรรยากาศสร้างสรรค์เพื่อการค้นคว้าและต่อยอดแรงบันดาลใจ    ส่วนอีกฝั่งของชั้น 4 จะเป็น Function room ใช้เป็นพื้นที่เอนกประสงค์สำหรับการจัดนิทรรศการ การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งที่จัดโดย TCDC เอง และความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจากในและต่างประเทศ

วิทยากรนำชมส่วนการให้บริการสืบค้นหนังสือ ซึ่งมีจอ iPad เพื่อให้สืบค้นหนังสือ และสามารถ Display ออกมาให้เห็นว่าหนังสือที่เราต้องการอยู่ตรงไหนของแปลนห้อง หรือชั้นหนังสือด้านไหน

ชั้นจัดแสดงหนังสือ

 

พื้นที่ให้บริการ

ชั้3 : Meeting Room & Making Space

Meeting Room พื้นที่จัดประชุมเชิงสร้างสรรค์ขนาดใหญ่และขนาดย่อม

 

Meeting Room

Making Space  ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือที่ครบครัน และผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาในการเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ของคุณ เป็นชิ้นงานต้นแบบที่จับต้องได้จริง ๆ  เช่น  3D Printing ที่มีความทันสมัยมาก

 

  Making Space

ชั้น 2 : Material & Design Innovation Center

ชั้น 2 ศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบ พร้อมบริการให้คำปรึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรม พัฒนาความคิด สร้างโอกาสทางธุรกิจและเชื่อมเครือข่ายให้ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  รวบรวมวัสดุและนวัตกรรมการออกแบบจากไทยและต่างประเทศ ถ้าเราสนใจวัสดุชิ้นไหนสามารถหยิบดูรายละเอียดแหล่งวัตถุดิบได้เลย มีข้อมูลแสดงไว้ครบถ้วน  ดังนั้นห้องนี้เหมาะกับผู้ที่อยากทำแบรนด์หรือสินค้าเป็นของตนเอง เพราะจะได้ไอเดีย รวมถึงแหล่งข้อมูลวัตถุดิบที่ต้องการด้วย    

              

 

Material & Design Innovation Center

จากการไปศึกษาดูงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบประเทศไทย  (Thailand Creative and Design Center)  (TCDC)  ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ ผู้เขียนได้รับประสบการณ์ และมุมมองใหม่ในการให้บริการสำหรับศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าห้องสมุดในปัจจุบัน ไม่ใช่สถานที่เก็บหรือแสดงหนังสืออย่างเดียวอีกต่อไป  ต้องประกอบด้วยพื้นที่อเนกประสงค์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  เช่น พื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมกลุ่มทั้งวิชาการ และสันทนาการ พื้นที่ที่สามารถใช้เสียง และไม่ใช้เสียง  การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อผู้ใช้บริการ  เช่น  ปลั๊กไฟ  อุปกรณ์เครื่องเขียน การให้บริการเครื่องดื่ม อาหารว่างที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด  การไม่จำกัดเรื่องการแต่งกาย แต่ต้องสุภาพ  รวมถึงผู้ให้บริการที่ต้องยืดหยุ่น สร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการอยากเข้ามาใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดไว้ให้ หรือสามารถค้นหาข้อมูล สารสนเทศที่สามารถตอบสนองความต้องการ และตรงใจผู้ใช้บริการได้มากที่สุด

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพ
Thailand Creative & Design Center (TCDC) Bangkok

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์  เวลา 10.30 – 21.30 น.
โทร.  02 –  1057400  ต่อ  213 และ  214

Cr : https://web.tcdc.or.th/our-service/service-area

 

View (516)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa