SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เทคโนโลยีปี 2016 (ตอนที่ 3)
มีนาคม 5th, 2016 by supaporn

เป็นตอนที่ 3 แล้วสำหรับการคาดการณ์ของ การ์ดเนอร์ (Gartner) ที่ อ. ดร. ยรรยง เต็งอำนวย นำมาสรุปให้อ่านกัน ในตอนนี้จะประกอบด้วย แหสิ่งของ (device mesh) ใช้งานรอบตัว (ambient user exerience) และเครื่องพิมพ์สามมิติ

คำว่า แห (mesh) คือ การที่สิ่งของรอบตัวเรา มีสมองเล็กๆ ในตัว มีวงจรสื่อสารถึงกันผ่านเน็ตได้ จึงเกิดโยงใยเป็นแห (ที่มองไม่เห็น) อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ได้ เช่น เดินไปที่ขอบทางเท้าในถนน ปฏิทินในมือถือรู้ว่าต้องไปประชุมที่นั่นที่นี่ก็ “โบก” รถแท็กซี่ให้ (ส่งข้อความไปขึ้นที่จอภาพในแท็กซี่แถวนั้น) คันไหนสนใจก็โฉบมารับ เวลาลงก็หักเงินค่าโดยสารกันไป ทั้งนี้ไม่ต้องแตะ_หยิบ_จับสิ่งของใด ๆ ให้เป็นที่เอิกเกริกเลยยิ่งอ่านยิ่งสนุกและเข้าใจได้อย่างง่าย ติดตามอ่านต่อค่ะ ได้ที่ : http://www.dailynews.co.th/it/383454

รายการอ้างอิง
ยรรยง เต็งอำนวย. (2559). เทคปีลิง (3) แหดิจิตอล. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 จาก http://www.dailynews.co.th/it/383454

View (8)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa