SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศประเภท ตำรา
เมษายน 2nd, 2019 by suwanna

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้มีการจัดพิมพ์โครงการตำรามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตำราที่อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เขียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนประจำวิชา หรือเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ที่สนใจ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ  จะได้รับตำราที่จัดพิมพ์นี้ รวบรวมเพื่อให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาค้นคว้าซึ่งแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จะดำเนินการลงรายการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WorldShare Management Services (WMS) เพื่อให้สามารถสืบค้นได้ต่อไป

หลักเกณฑ์ในการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือประเภทตำรา นี้  งานวิเคราะห์ทรัพยากรฯ จะลงรายละเอียดขอบเขตของหนังสือไปตามขั้นตอนและกำหนดการลงรายการทางบรรณานุกรม แต่จะมีการกำหนดคำค้น เพื่อให้สืบค้นได้จากหลักเกณฑ์ทั่ว ๆไป เช่น จากชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง หัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา แล้วยังมีการกำหนดหัวเรื่อง ว่า ตำรา (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) ไว้ใน Tag 690 เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นได้ และเป็นการควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวกับตำรา ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ทั้งหมด

ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศประเภทนี้ได้ เพียงผู้ใช้สืบค้น คำว่า ตำรา (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) ระบบก็จะปรากฏช้อมูลรายชื่อหนังสือที่เป็น ตำราของมหาวิทยาลัยมาให้ทราบทั้งหมด ดังนี้

  1. ไปที่หน้าการสืบค้นของ ศูนย์บรรณสารสนเทศ https://www.lib.hcu.ac.th/

  1. พิมพ์คำค้นคำว่า ตำรา (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) และคลิกไปที่ Search ตามภาพ

  1. หน้าจอจะแสดงรายการหนังสือที่เป็น ตำราของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติให้เห็น ตามรายชื่อหนังสือ ถ้าผู้ใช้ต้องการค้นหารายละเอียดของสิ่งพิมพ์เล่มใดก็สามารถคลิกไปที่รายการนั้นได้เลย ตามภาพ

  1. หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดของหนังสือ ตามภาพ

 

View (98)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa