SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ศูนย์บรรณสารสนเทศให้การต้อนรับ คณะกรรมการในการประเมินกิจกรรม การประกวด Thailand Energy Awards 2016 จากกระทรวงพลังงาน
มีนาคม 29th, 2016 by supaporn

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับ คณะกรรมการในการประเมินกิจกรรม การประกวด Thailand Energy Awards 2016 จากกระทรวงพลังงาน

จากการที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลชนะเลิศอาคารประหยัดพลังงานจากการไฟฟ้านครหลวง (MEA Energy Awards) แล้ว  มฉก. ได้มุ่งมั่นและเพื่อความยั่งยืนในการประหยัดพลังงานโดยการเข้าประกวด Thailand Energy Awards 2016 และ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ได้รับการต้อนรับคณะกรรมการจากกระทรวงพลังงานในการตรวจประเมิน โดยที่อาคารบรรณสาร ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของอาคารที่อยู่ในโครงการอาคารประหยัดพลังงาน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ที่มาตรวจที่อาคารบรรณสาร ด้วย

คณะกรรมการฯ รับฟังข้อมูลในภาพรวม

คณะกรรมการฯ รับฟังข้อมูลในภาพรวม

คณะกรรมการฯ ตรวจที่อาคารบรรณสาร

คณะกรรมการฯ ตรวจที่อาคารบรรณสาร

View (14)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa