SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ประดิษฐ์โซฟาจากยางล้อรถยนต์เก่า
มิถุนายน 11th, 2018 by pacharamon

ผู้เขียนมีความตระหนักในการนำของใช้แล้วมาทำประโยชน์ได้ใหม่ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ผู้เขียนและครอบครัว มักจะทำกิจกรรมในเรื่องการดัดแปลงของที่ไม่ใช้แล้วนำมาดัดแปลงเป็นสิ่งของที่ใช้ได้ใหม่อยู่เสมอๆ เช่น ดัดแปลงภาชนะที่ไม่ใช้แล้วเป็นกระถางปลูกต้นไม้ ทำที่นอนสุนัขแบบเก๋ๆ ทำโซฟา ฯลฯ ผลงานล่าสุดของครอบครัว ก็คือ การประดิษฐ์โซฟาจากล้อรถยนต์ เพื่อประดับสวน นั่งเล่น สวยงาม โซฟาที่ดูเหมือนง่ายแต่ก็ยากเหมือนกันนะคะ  ขอบอก!  ผู้เขียนจึงขอแบ่งปันประสบการณ์การทำโซฟาจากยางรถยนต์ เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านบ้าง ดังนี้

ขั้นตอนการทำ
1.ขอความอนุเคราะห์จาก เพื่อน หรือ คนรู้จัก ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากล้อรถยนต์แล้ว จำนวน 10 ล้อ นำมาล้างทำความสะอาด ตากทิ้งไว้ให้แห้ง ดูขนาดล้อรถว่ามีขนาดที่สมดุลกันหรือไม่ ซึงต้องใช้ขนาดที่ใกล้เคียงกัน

รูปที่ 1 ขั้นตอนการทำโซฟา

รูปที่ 1 ขั้นตอนการล้างทำความสะอาด

2. ตัดไส้ตรงกลางออก เสร็จแล้ว พลิกกลับด้านในให้ออกมาข้างนอก และ เจาะรูด้านข้าง (ต้องบอกว่าอันนี้ต้องแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนว่าจะทำแบบไหนนะคะ)

รูปที่ 2 การเจาะยางล้อรถ

รูปที่ 2 การเจาะรูยางล้อรถ

3.นำไม้อัดตัดตามรูปทรงโซฟา เจาะรูไม้ให้ได้จำนวนที่ เจาะล้อรถ

รูปที่ 3 การตัดไม้ตามขนาดล้อรถ

รูปที่ 3 การตัดไม้ตามขนาดล้อรถ

4. จากนั้นใช้เชือกปอ ที่เตรียมไว้ มาร้อยขอบโต๊ะเพื่อยึดตัวล้อรถเข้ากับแผ่นไม้ เสร็จแล้วก้ใช้เชือกปอพันรอบๆตัวโซฟาเล็กน้อยแค่สวยงาม

รูปที่ 4 การร้อยเชือกปอตามขอบล้อรถ

รูปที่ 4 การร้อยเชือกปอตามขอบล้อรถ

5.ทาสีล้อตามสวยงาม (หรือใครจะมีลูกเล่นอะไรก็สามารถตกแต่งได้เลยนะคะ) เสร็จแล้ว ปล่อยทิ้งไว้สัก 1-2 วัน ให้สีแห้ง

รูปที่ 5 ทาสี

รูปที่ 5 ทาสี

6. หลังสีแห้งสนิทแล้ว ก็ทา WAXY เคลือบล้อเพื่อความสวยงามและดูเหมือนใหม่ เสร็จขั้นตอน ได้ โซฟา จำนวน 1 ชุด

ตย.รูปโซฟาเสร็จเรียบร้อยรูปที่ 6. โซฟาเสร็จเรียบร้อย

เราก็จะได้โซฟา เก๋ๆ 1 ชุด นำมาใช้เป็นโต๊ะ เก้าอี้ จัดวางนั่งเล่นในมุมต่างๆ ของบ้าน แต่ขณะนี้ ชุดโซฟา จากยางรถยนต์ ผู้เขียนและครอบครัวได้นำมามอบให้กับศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อให้เป็นที่นั่งอ่านสำหรับผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว นับว่าเป็นผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้เขียนและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

View (1526)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa