SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
TOEIC , TOEFL and HSK เพื่อน้องๆ
มิถุนายน 30th, 2019 by chonticha

TOEIC , TOEFL and HSK เพื่อน้องๆ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ขอแนะนำมุมหนังสือที่น่าสนใจอีกมุมหนึ่ง คือ มุมหนังสือที่เป็นคู่มือการสอบภาษาต่างประเทศ ของภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คือ  TOEIC , TOEFL  และ HSK  ไว้ให้บริการเป็นการเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาคู่มือเพื่ออ่านเตรียมสอบภาษาต่างประเทศ โดยได้จัดหนังสือพร้อมมีที่นั่งอ่านแบบสบายๆ แถมชมวิวทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติและเน้นความเป็นส่วนตัว ไว้ให้บริการที่ชั้น 3 อาคารบรรณสาร บริเวณชั้น 3


หลายคนคงมีคำถามในใจว่า TOEIC , TOEFL  และ HSK  คืออะไร มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน เพราะในการประกาศรับสมัครงานบางแห่งมีข้อกำหนดว่าจะต้องมีผลสอบ TOEIC , TOEFL ประกอบการสมัครงานด้วย เรามาทำความรู้จักคำย่อนี้กันค่ะ

TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ต้องการสมัครงาน นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า TOEIC  โดยการทดสอบจะเน้นการฟังและการอ่านเป็นหลัก ซึ่งผลสอบ TOEIC ใช้สำหรับยื่นร่วมกับใบสมัครงาน ส่วนใหญ่จะเป็นงานทางด้านการบิน การโรงแรม งานท่องเที่ยว งานขนส่ง งานการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติ และรวมไปถึงบริษัทเอกชนอื่น ๆ

TOEFL ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language เป็นแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า TOEFL โดยการทดสอบจะครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่ง TOEFL ใช้สำหรับศึกษาต่อในอเมริกาโดยเฉพาะ

ในปัจจุบันนี้ TOEIC เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ในโลกของการทำงาน ซึ่งผู้สมัครงานที่มีผลคะแนน TOEIC อยู่ในระดับที่สูงก็จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกก่อน เนื่องจากผลสอบ TOEIC ถือว่ามีมาตราฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงบริษัทข้ามชาติต่างก็ให้การยอมรับ และใช้ผลทดสอบจาก TOEIC ในการพิจารณาความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อรับเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง หรือแม้แต่การคัดเลือกพนักงานไปอบรมต่างประเทศ  และการทำคะแนน TOEIC ได้สูง ๆ นั้น เป็นเรื่องที่สำคัญ บางคนต้องสอบอยู่หลายครั้งกว่าจะได้คะแนนที่ตั้งไว้ แต่การสอบแต่ละครั้งสามารถนำไปใช้ได้ 2 ปี เท่านั้น

HSK ย่อมาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi  แปลว่า การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน เป็นการสอบสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก ซึ่งจะมีการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนทั้งภายในประเทศจีนและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้ภาษาจีนของคนทั่วโลก ผู้ที่ต้องการเรียนต่อประเทศจีนหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน สามารถใช้ผลการสอบ HSK เป็นหลักฐานในการสมัครเรียนและสมัครงานได้ โดยผลการสอบแต่ละครั้งจะมีอายุ 2 ปี เท่านั้น

การสอบ HSK  จะแบ่งออกเป็น 6 ระดับ

HSK ระดับ 1 · เข้าใจคำศัพท์และประโยคง่ายๆ

HSK ระดับ 2 · ใช้ประโยคภาษาจีนง่ายๆ สื่อสารในชีวิตประจำวันได้บ้าง

HSK ระดับ 3 · ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงานได้

HSK ระดับ 4 · สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี

HSK ระดับ 5 · ใช้ภาษาจีนในการอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ดูรายการโทรทัศน์ของประเทศจีนเข้าใจ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนได้

HSK ระดับ 6 · เข้าใจข่าวภาษาจีนในระดับยากทั้งการฟังและการอ่าน ใช้ภาษาจีนถ่ายทอดความคิด/ความรู้สึกได้ทั้งการพูดและการเขียน

ในปัจจุบันนี้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญในการสื่อสารมาก ดังนั้น ก่อนจะจบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจึงจะมีการสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการทดสอบคุณภาพของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาออกไป และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบัณฑิตที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ สมัครงาน หรือต้องการเลื่อนตำแหน่งงานใหม่ หวังว่า มุม TOEIC , TOEFL and HSK ซึ่งศูนย์บรรณสารสนเทศ ตั้งใจเพื่อการสอบภาษาต่างประเทศของน้อง นักศึกษา น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

รายการอ้างอิง

TOEIC TOEFL IELTS คืออะไร สำคัญต่อการทำงานมั้ย. สืบค้นจาก https://th.jobsdb.com/th-th/articles/toeic-toefl-ielts-สำคัญต่อการทำงาน.

View (388)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa