SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การใช้ Mendeley ช่วยทำงานวิจัย
มีนาคม 23rd, 2018 by pailin

Mendeley (www.mendeley.com) เป็นเครื่องมือออนไลน์จาก ELSEVIER ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนนักวิจัยในการทำวิจัย ช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการต่างๆ ของการทำวิจัย โดยเปิดให้ทุกท่านใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีวิธีการใช้งาน ดังนี้

1. การสมัครสมาชิก 2. การใช้งานเครื่องมือช่วยทำวิจัย 3. การสืบค้นเอกสาร

  1. การสมัครสมาชิกกับ Mendeley ไปที่ URL www.mendeley.com  คลิ๊ก Create a free account mendeley02 ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก ระบบจะมีการสอบถามข้อมูลส่วนของผู้ใช้ เพื่อให้เลือกสาขาวิชาที่สนใจในการทำวิจัย ซึ่งการระบุสาขาวิชาตรงส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะระบบจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการคัดเลือกกลุ่มข้อมูล นักวิจัย บทความ ข่าวสาร ที่จะมาแสดงผลเสนอแนะให้เห็นในลำดับถัดไป mendeley04   2. การใช้งานเครื่องมือช่วยทำวิจัย เมื่อ Log in ผู้ใช้จะพบเครื่องมือที่มีไว้ช่วยทำงานวิจัย ดังนี้ 2.1 Feed แถบเครื่องมือที่ไว้แสดงข้อมูลใหม่ๆ ที่เข้ามา หรือข้อมูลที่มีในระบบ โดยระบบจะคัดกรอง แล้วเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับผู้ใช้ มานำเสนอให้ผู้ใช้ได้เห็น mendeley06 2.2 Library แถบเครื่องมือสำหรับเพิ่มหรือเก็บสะสมไฟล์ เอกสาร บทความ งานวิจัย ฯลฯ พร้อมทั้งรวมรวบลิงค์ที่ใช้เชื่อมโยงไปยังข้อมูลต่างๆ โดยระบบจะเก็บสะสมข้อมูลไว้ เสมือนว่าเป็นห้องสมุดส่วนบุคคล mendeley07 – สามารถเพิ่มไฟล์เอกสารที่ต้องการเก็บไว้ใน ได้ โดยใช้ปุ่ม Add หรือ Drag & Drop ดังรูป mendeley08 – สามารถเพิ่มไฟล์เอกสารเข้า My Library ได้ง่ายๆ ผ่าน browser ที่ผู้ใช้กำลังใช้งานอยู่ ด้วยการติดตั้ง plug in  Mendeley Web Import เมื่อติดตั้งสำเร็จ จะปรากฏไดคอน Mendeley สีแดง ที่มุมขวาบน browser เมื่อพบบทที่ความต้องการ ผู้ใช้สามารถคลิ๊กที่ปุ่มนี้เพียงครั้งเดียว ระบบจะทำการ add ไฟล์บทความ เข้า My Library ของผู้ใช้ให้อัตโนมัติ mendeley10 ตัวอย่าง การเก็บ article จาก www.sciencedirect.com สามารถทำได้โดย คลิ๊กที่ Export แล้วคลิ๊กเลือก Save to Mendeley บทความนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปใน My Library ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ mendeley11 2.3 Suggest แถบเครื่องมือที่ระบบมีไว้เพื่อเสนอแนะ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ นักจิจัย ให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคน โดยจัดกลุ่มบุคคลที่มีความใกล้เคียงกันในด้านความสนใจและเนื้อหางานวิจัย mendeley12 2.4 Group แถบเครื่องมือที่เชื่อมโยงนักวิจัยจากทั่วทุกมุมโลกในเครือข่าย Mendeley เข้าหากัน โดยระบบจะคัดสรรกลุ่มให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคน mendeley14 2.5 Datasets แถบเครื่องมือที่รวบรวม datasets จากนักวิจัยและแหล่งฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ที่มีมากมายหลากหลายรูปแบบ มาให้ผู้ใช้เลือกใช้ในการทำวิจัย หรือต่อยอดงานวิจัย mendeley16mendeley18 2.6 Careers แถบเครื่องมือที่รวบรวมตำแหน่งงานจากทั่วโลก มาจัดกลุ่มตามสายอาชีพ และสามารถสืบค้นได้ตาม กลุ่มงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน ตามที่ผู้ใช้สนใจ mendeley30 2.7 Funding แถบเครื่องมือที่รวบรวมแหล่งเงินทุนจากองค์กรและสถาบันชั้นนำทั่วโลก มาให้นักวิจัยได้ค้นหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับงานวิจัยที่ทำอยู่ ซึ่งสามารถสืบค้นในลักษณะ cross data กันได้หลายค่า เช่น ประเภทของทุน หน่วยงานที่ให้เงิน จำนวนเงิน ระยะเวลา ประเทศ mendeley32   3. การสืบค้นเอกสารในเครือข่าย Mendeley เมื่อคลิ๊กที่แถบเครื่องมือ Search ที่มีไว้สำหรับค้นหาไฟล์เอกสาร บทความ งานวิจัย ที่มีผู้ใช้เก็บเข้ามาไว้บนเครือข่าย Mendeley โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากสามกลุ่ม คือ Paper, People, Groups mendeley35 ตัวอย่าง ดังเช่นการค้นหา Paper นี้  ระบบประมวลผลค้นหาเอกสารที่มีความสอดคล้องกับคำค้นที่ผู้ใช้กรอก กลั่นกรองผลลัพธ์มาแสดง พร้อมทั้งระบุจำนวน Reader และ Citation ของแต่ละ Paper เพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้ประเมินถึง คุณภาพ ความนิยม และความน่าสนใจ ของเอกสารชิ้นนั้น เมื่อคลิ๊กเปิดดูเอกสาร จะพบเนื้อหา ข้อมูลสำคัญ และจุดเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลต้นทางของเอกสารชิ้นนั้น mendeley37 เมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างสุดของเอกสาร จะพบเครื่องมือที่ช่วยสร้าง citation style หลายรูปแบบซึ่งที่เป็นที่นิยม ไว้ให้ผู้ใช้เลือกตามต้องการ ทั้งนี้ ผลลัพธ์รูปแบบ citation ที่ได้นั้น  ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ระบุไว้ในแต่ละ paper ที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลต้นทาง mendeley39 Mendeley (www.mendeley.com)

View (132)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa