SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
สร้าง Vote ได้ง่ายๆ ใน Line Group
ธันวาคม 25th, 2020 by Natchaya

ปัจจุบัน Line กลายเป็นแอฟพลิเคชั่นที่จำเป็นสำหรับสมาร์ทโฟนและ PC ทุกเครื่องไปแล้ว เพราะสะดวกในการสื่อสารทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว โดยเฉพาะการตั้งกลุ่มหรือ Group ก็มีมากมายหลายกลุ่ม การสื่อสารแบบที่ต้องการให้เลือกหรือโหวต ย่อมเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ปัญหานี้จะหมดไปด้วยการสร้างโหวต หรือ Poll ในกลุ่มไลน์ค่ะ

1 เริ่มจากในหน้าแชทสนทนา คลิกที่เครื่องหมาย + ที่อยู่มุมล่างด้านซ้าย

2 คลิกคำว่า “โหวต”

3 จะเข้าสู่หน้าจอการสร้างโหวต คลิกที่ “สร้างหน้าโหวต”

4 วันนี้เราจะลองมาสร้างหน้าโหวต  ให้เลือกโครงการ CSR ประจำปี 2563

 • เลือกที่ “ข้อความ” พิมพ์ชื่อกิจกรรมที่ต้องการให้โหวต
 • ใส่ตัวเลือกที่ต้องการให้เลือกลงไป และหากมีรูปภาพประกอบ คลิกที่รูปวิวในช่องเพื่อเพิ่มรูปได้เลย
 • เมื่อใส่รายการตัวเลือกครบตามที่ต้องการแล้ว คลิกที่ “เสร็จสิ้น”

 

5 ตั้งค่าเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถควบคุมการรายงานผลการโหวตได้

 • กำหนดวันปิดโหวต และเลือกเวลาที่จะทำการปิดโหวต
 • กรณีต้องการคำตอบมากกว่า 1 ข้อ ให้เลือก โหวตแบบตอบได้หลายข้อ
 • หากเป็นการโหวตแบบต้องการเช็คชื่อด้วยว่าใครยังไม่ทำการโหวต ข้อนี้ไม่ต้องคลิกค่ะ ปล่อยว่างไว้
 • กรณีที่ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมจากที่มี ให้คลิกที่ เพิ่มตัวเลือก เพื่อให้ผู้ที่โหวตใส่รายการที่ต้องการเสนอได้
 • เมื่อกำหนดค่าต่างๆ ครบถ้วนแล้วให้คลิก “เสร็จสิ้น”
 • *ข้อควรระวังก็คือ เมื่อคลิก “เสร็จสิ้น” ไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขค่าต่างๆที่กำหนดไว้ได้ ฉะนั้นต้องตรวจสอบก่อนคลิกว่าได้ระบุเงื่อนไขตามที่ต้องการครบถ้วนแล้ว*

6 เสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างโหวต หน้าจอนี้จะปรากฎที่หน้าการสนทนาโดยอัตโนมัติ

 

7. โหวตตัวเลือกที่ต้องการ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะถึงเวลาปิดโหวต

 • หากอยากเพิ่มตัวเลือกอื่น คลิกที่ +เพิ่มตัวเลือก
 • หน้าจอนี้สามารถดูจำนวนคนที่โหวตแล้ว และดูจำนวนคนที่เลือกแต่ละรายการได้
 • ในกรณีที่มีจำนวนคนโหวตครบตามที่ต้องการก่อนวันปิดโหวต สามารถปิดโหวตก่อนกำหนดได้โดยคลิกที่ “ปิดโหวต”

 

8. ดูสถานะการโหวต ว่ามีใครในกลุ่มโหวตแล้ว และใครที่ยังไม่โหวต

ต่อไปเราจะลองสร้างการโหวตแบบระบุวันที่กันบ้างนะคะ ซึ่งมีประโยชน์มากๆ ในการนัดหมายประชุม หรือนัดหมายที่มีตัวเลือกหลายวันค่ะ 

1. เริ่มจากหน้าการสร้างโหวต แต่เลือก “วัน”

 • ใส่ชื่อเรื่องกิจกรรมที่จะให้โหวต
 • คลิกที่ “เลือกวันที่” สามารถระบุวันได้หลายวัน หรือหลายช่วงเวลา แต่ไม่สามารถระบุเวลาได้ค่ะ
 • กำหนดค่าต่างๆ ที่ต้องการให้ครบถ้วน
 • เมื่อระบุวันที่ต้องการครบแล้ว คลิก “เสร็จสิ้น”


2. สามารถโหวตแบบตอบได้หลายข้อ และเปลี่ยนแปลงการโหวตได้จนกว่าจะถึงเวลาปิดโหวต

 

เพียงเท่านี้ปัญหาการนัดหมายเวลาประชุมก็จะสะดวกและป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดทำให้นัดหมายผิดวันได้

และคราวต่อไปที่ต้องการสร้างโหวต ก็จะมีประวัติการโหวตเก็บไว้ในกลุ่มการสนทนา และสร้าางการโหวตง่ายๆ เพียงคลิก+ ค่ะ

 

 

 

View (31907)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa