SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เดินถูกวิธีสุขภาพดีได้อย่างง่ายๆ
มิถุนายน 1st, 2016 by sirinun

เดินถูกวิธีสุขภาพดีได้อย่างง่ายๆ

เดินถูกวิธีสุขภาพดีได้อย่างง่ายๆ

การเดินมีความสำคัญต่อสุขภาพ ปัจจุบันการเดินนั้นเป็นที่นิยมกันมากเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเป็นการเคลื่อนไหวหลักของคนเราในการย้ายตนเองจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง และเป็นวิธีออกกำลังกายที่ง่าย และไม่สิ้นเปลือง หนังสือเล่มนี้จะช่วยในผู้อ่านได้ปฏิบัติตัวตามโปรแกรมและรายละเอียดในเนื้อหาการออกกำลังกายแบบการเดินที่ถูกวิธีและดีต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง หมวดหมู่ QT255 ด921 2558

รายการอ้างอิง

วรกานต์ นิยมวิทย์. (บรรณาธิการ). (2558). เดินถูกวิธี : สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆ. กรุงเทพฯ : กอแก้ว.

View (11)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa