SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
WFH งาน Catalog จากใบสั่งซื้อ
มกราคม 22nd, 2021 by suwanna

เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ละลอกใหม่  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลและแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  (อว.) ในการปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว และให้ทำงานจากที่บ้าน (Work from home)

ผู้เขียน เป็นบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จึงได้เตรียมงานที่สามารถทำจากที่บ้านได้ โดยนำใบสั่งซื้อจากร้านค้า  มาตรวจสอบกับระบบห้องสมุด และบันทึกข้อมูลในส่วนที่สามารถทำได้ เนื่องจากไม่สะดวกในเรื่องการนำหนังสือมาวิเคราะห์และลงรายการทางบรรณานุกรมจากที่ทำงานมาทำที่บ้าน การสแกนหน้าปก เพื่อจะได้นำมาทำที่บ้าน ไม่สามารถจัดเตรียมได้ทัน เนื่องจากปิดมหาวิทยาลัยค่อนข้างกระทันหัน  หัวหน้าแผนกฯ จึงได้มอบหมายให้นำใบสั่งซื้อจากร้านค้า มาดำเนินการในส่วนของ
งานวิเคราะห์ฯ ในเบื้องต้น

 

  • ใบสั่งซื้อจากร้านค้า

โดยมีการทำงานจากที่บ้าน ดังนี้

1. ตรวจสอบความซ้ำซ้อนจากใบสั่งซื้อในระบบ WorldShare Management Services (WMS) ถ้าในระบบมีแล้ว ตรวจสอบฉบับปีพิมพ์ จำนวนเล่ม ซึ่งเป็นการตรวจสอบเบื้องต้น และถ้าต้องการจัดซื้อเพิ่มเติมก็สามารถใช้เลขหมวดหมู่เดิมได้เลยก่อนจะทำการเพิ่มฉบับ (Item) ของหนังสือเล่มนั้น  (ดังรูป)

 

 

2. กรณีไม่มีรายชื่อหนังสืออยู่ในระบบ สามารถตรวจสอบจากฐานข้อมูลของห้องสมุดอื่น ๆ ได้ โดยรายชื่อ Link ของห้องสมุดอื่น ๆ จะปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอ (ดังรูป)

 

 

3. บรรณารักษ์สามารถตรวจสอบรายการหนังสือได้จาก Link ของห้องสมุดอื่น ๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอ เพื่อพิจารณาการใช้ระเบียนบรรณานุกรมร่วมกัน  โดยตรวจสอบจากข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

  • ISBN หริอ ISSN
  • ชื่อเรื่อง
  • ชื่อผู้แต่ง / ผู้รับผิดชอบ
  • ครั้งที่พิมพ์ / ปีที่พิมพ์
  • ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์

4. เนื่องจากรายการหนังสือเป็นรายการที่อยู่ในใบสั่งซื้อ บรรณารักษ์จะต้องวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือและนำข้อมูลมาจัดเก็บไว้ในรูปแบบของใบงาน (Worksheet) หรือจัดเก็บไว้ในไฟล์ (File) เสียก่อนเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย และเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดทำการได้ปกติก็สามารถนำมาเพิ่มเติมข้อมูลได้ตามขั้นตอนต่อไป

ซึ่งถือว่า งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สามารถทำงานได้จากที่บ้านในระดับหนึ่ง หรือส่วนหนึ่ง แต่ก็ทำให้งานไม่หยุดชะงัก เพียงแต่มาเพิ่มความสมบูรณ์ของข้อมูลในภายหลังเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดทำการตามปรกติ

View (129)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa