SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ทำไมจึงต้องใช้โซเชียล (Why Social?) 
มกราคม 11th, 2019 by pailin

คุณ Kalliope Stavridaki ผู้เชียวชาญด้านการตลาด เป็นวิทยากรในงาน OCLC Asia Pacific Regional Council Conference 28 – 29 November 2018 ณ โรงแรมเชอราตัน กรุงเทพฯ  โดยมีการจัดภายใต้หัวข้อ APRC 2018 Change the Game (เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561) มาบอกเล่าแนวคิดในประเด็น การใช้ประโยชน์จาก Social Media มาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการกับห้องสมุด หรือ การทำให้ผู้ใช้บริการติดอกติดใจห้องสมุดมาใช้บริการอยู่เสมอนั่นเอง โดย คุณ Kalliope Stavridaki เป็นวิทยากรร่วมกับ Adrianna Astle ในหัวข้อ How can you and your library transform user engagement?

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้น ล้วนแล้วแต่มีการติดต่อสื่อสารข้อมูลกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงหนีไม่พ้นการนำ Social Media มาใช้ประโยชน์ เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงผู้ใช้บริการกับห้องสมุดเข้าหากัน ซึ่งมีเทคนิคง่ายๆ ไม่ซับซ้อน แต่สามารถใช้ดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้บริการได้จริง ดังต่อไปนี้

1. Get organized
วางแผนกำหนดตาราง งาน / กิจกรรม / สิ่งที่จะดำเนินการ ในแต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจน แล้วนำไปเผยแพร่ใน Social Media
2. Follow and listen
ติดตามผลงานและรับฟังกระแสตอบรับที่เกิดขึ้น ซึ่งคุณ Kalliope ได้นำเสนอตัวอย่างให้เห็นว่า ในยุคสมัยนี้ บุคลากรของห้องสมุดสามารถใช้ประโยชน์จาก facebook, instagram ในการโต้ตอบหรือสื่อสารข้อมูลที่น่าสนใจออกไปเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้คนบนเครือข่าย Social Media ได้ ดังรูป


3. Pay attention to timing
ให้ความใส่ใจในประเด็นที่สำคัญ มีความสม่ำเสมอในการสื่อสารเรื่องราว และในช่วงเวลาที่เหมาะสม
4. Write once, share twice
ในการเขียนหนึ่งครั้ง ควรจะมีการแบ่งปันเรื่องราวดังกล่าวไว้บนโลกโซเชียลอีกสองครั้ง หรืออีกนัยหนึ่ง คือ พยายามโพสต์เรื่องราวที่สนใจ หรือเรื่องราวที่มีโอกาสจะถูกแชร์ต่อไปในโลกโซเชียลอีกครั้ง
5. Tell story
นำเสนอข้อมูลในลักษณะการบอกเล่าเรื่องราว เพราะ การรับรู้ข้อมูลในลักษณะที่เป็นเรื่องราวจะมีแรงดึงดูดความสนใจได้มากกว่าปกติ และถ้าสามารถบอกเล่าประเด็นสำคัญได้ดีจะยิ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อ่าน ดังรูป


6. Use different type of content
สร้างความหลากหลายและแตกต่างในการนำเสนอ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้พบเห็น
7. Try out visual Social Media and video
ลองนำเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอ เพราะ ภาพเคลื่อนไหวสามารถดึงดูดความสนใจได้ดีกว่า และเรื่องราวบางอย่างเหมาะแก่การนำเสนอในรูปแบบภาพยนต์มากกว่าการเขียนข้อความ
8. Train the library’s staff – let them share their passion
หมั่นฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ และส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ให้กับผู้อื่น
9. Use hashtags #
หัดใช้ประโยชน์จาก hashtags # เพราะเป็นกลไกในการกำหนดจุดเชื่อมต่อเรื่องราวที่โพสต์ไว้ในโลกโซเซียล จากคำยอดฮิต คำคุ้นตา หรือคำที่กำหนดขึ้นเอง ซึ่งคำนั้นจะช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลที่โพสต์ไว้ขึ้นมาแสดงได้ โดยผ่านการสืบค้นข้อมูลที่ตรงกับคำที่อยู่หลัง hashtags # นั่นเอง

โดยหลักใหญ่ใจความสำคัญ ในการสร้างความผูกพันและสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการ ที่คุณ Kalliope นำเสนอไว้ คือ

  • หมั่นติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ
  • คอยดูกระแสตอบรับจากผู้ใช้บริการ
  • ต้องทำการตลาดให้กับห้องสมุด
  • เข้าใจและรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการเสมอ

และใจความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร คือ การรับฟังว่าผู้ใช้บริการต้องการบอกอะไร นั่นเอง

 

View (49)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa