Copyright 2022 - Custom text here

ข่าว มฉก. จากหนังสือพิมพ์ เป็นการรวบรวมข่าว และสารสนเทศที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ  เพื่อให้เป็นแหล่งสารสนเทศของ มฉก. จากหนังสือพิมพ์และเพื่อให้สืบค้นและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงกิจกรรมของ มฉก. ต่อไป สำหรับในปี 2549 ประกอบด้วย

หัวข้อข่าว แหล่งข่าวและเวลา
ออกหน่วยบริการชุมชนครั้งที่ 99 ณ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บ้านเมือง วันที่ 6 มิ.ย. 2549
นศ. แห่เรียนจีนเชื่อไม่ตกงาน! มหา'ลัย ต่างเพิ่มหลักสูตร-ขยายจำนวนรับอื้อ ผู้จัดการรายสัปดาห์ วันที่ 12-18 มิ.ย. 2549
การสัมมนา เรื่อง เสียงสะท้อนของสังคมต่อภาพลักษณ์ของนักศึกษา มติชน วันที่ 28 ก.ค. 2549
มฉก. จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง "สุวรรณภูมิกับวิถีไทย" วันที่ 26 ต.ค. 2549 บ้านเมือง วันที่ 2 ส.ค. 2549
มฉก. ร่วมแข่งโต้วาทีสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษ สยามรัฐ วันที่ 11 ส.ค. 2549
โครงการ The Power For Leader Campus Tour จัดโรดโชว์ที่ มฉก. ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 20-23 ส.ค. 2549
สัมมนาเรื่อง "บทบาทนักศึกษากับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน" ผู้จัดการรายวัน วันที่ 5 ก.ย. 2549
มฉก. ร่วมมือ ธ.ไทยพาณิชย์ ผนึกความร่วมมือในการเสริมศักยภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ข่าวหุ้น วันที่ 15 ก.ย. 2549
เรียนต่อ ควรยึดภาษาจีน ข่าวสด วันที่ 25 ก.ย. 2549
การบรรยายพิเศษ เรื่อง นักศึกษากับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ไทยรัฐ วันที่ 5 ต.ค. 2549
งานวันรำลึกครบรอบคล้ายวันเกิดปีที่ 2557 ของปรมาจารย์ขงจื่อ แนวหน้า วันที่ 9 ต.ค. 2549
มฉก. จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ มฉก. ครั้งที่ 4  บ้านเมือง วันที่ 18 ต.ค. 2549
คณะนิเทศศาสตร์ มฉก. จัดบรรยาย เรื่อง การประชาสัมพันธ์บทบาทของการประชาสัมพันธ์ฯ บ้านเมือง วันที่ 23 ต.ค. 2549
สยามรัฐ วันที่ 28 ต.ค. 2549
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 สุวรรณภูมิกับวิถีไทย บ้านเมือง วันที่ 5 พ.ย. 2549
อธิการบดี มฉก. ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็น รมต. ประจำสำนักนายกฯ เดลินิวส์ วันที่ 19 พ.ย. 2549
มือกฎหมายรัฐบาลขิงแก่ โพสต์ทูเดย์ วันที่ 20 พ.ย. 2549
เผย 'ประสิทธิ์' นั่ง รมต. สางไอทีวี ผู้จัดการรายวัน วันที่ 20 พ.ย. 2549
พิธีประสาทปริญญาบัตร มฉก. 1,680 บัณฑิตใหม่ 3 ธ.ค. 2549 สยามรัฐ วันที่ 24 พ.ย. 2549
คณะบริหารธุรกิจ มฉก. จัดอบรมความรู้ทางวิชาชีพบัญชี เดลินิวส์ วันที่ 15 ธ.ค. 2549
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มฉก. เข้าร่วมโครงการ หนูน้อย Kids D...ต้นกล้าแห่งอนาคต เนชั่นสุดสัปดาห์ วันที่ 15-21 ธ.ค. 2549
ม. หัวเฉียว จัดงาน Job Fair สยามรัฐ วันที่ 22 ธ.ค. 2549

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121