Copyright 2023 - Custom text here

ข่าว มฉก. จากหนังสือพิมพ์ เป็นการรวบรวมข่าว และสารสนเทศที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ  เพื่อให้เป็นแหล่งสารสนเทศของ มฉก. จากหนังสือพิมพ์และเพื่อให้สืบค้นและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงกิจกรรมของ มฉก. ต่อไป สำหรับในปี 2560 ประกอบด้วย

หัวข้อข่าว แหล่งข่าวและเวลา
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว มติชน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
มติชน วันที่ 7 มีนาคม 2560 
คณะแพทย์แผนจีน ร่วมตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ไทยโพสต์ วันที่ 13 มีนาคม 2560
ครบ 25 ปี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ข่าวสด วันที่ 5 มิถุนายน2560
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผ่านมาตรฐานเป็นห้องสมุดสีเขียว
ไทยโพสต์ วันที่ 8 เมษายน 2560
 
ผู้สูงอายุด้อยโอกาส : ภาพสะท้อนความเหลื่อมล้ำที่ต้องทบทวนระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
มติชน วันที่ 17 เมษายน 2560 
 
มฉก. ร่วมค่ายสานสัมพันธ์แพทย์จีนแห่งประเทศไทย 7 สถาบัน ไทยโพสต์ วันที่ 12 เมษายน 2560
ม.หัวเฉียวฯ รับรางวัลด้านพลังงานจาก APEC สยามรัฐ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 
พิธีกตเวทิตา  ไทยโพสต์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ก้าวสำคัญของห้องสมุดไทย โพสต์ทูเดย์  วันที่ 8 มิถุนายน 2560
อบรมครูสอนภาษาจีน มติชน วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
บาจา ร่วมกับ แพทย์จากคลินิกการแพทย์ มฉก. สานต่อ โครงการ Bata Children's Program สยามรัฐ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
ม. หัวเฉียวฯ และ 11 สถาบันไทยและต่างประเทศ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สยามรัฐ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจัดพิธีบำเพ็ญ (กงเต็ก)
คม ชัด ลึก วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 
อธิการบดี มฉก. รับรางวัลด้านพลังงานจาก APEC-ESCI Best Practices Awards 2017 ประเภท Smart Buildings ระดับ Silver ประเทศสิงคโปร์ มติชน วันที่ 30 มิถุนายน 2560
อบรมครูสอนภาษาจีน  มติชน วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวโมเดลคุมร้านเหล้าล้อมสถานศึกษา
ไทยโพสต์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2560
 
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว เป็นอาคารหลังที่ 2 มติชน วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เดลินิวส์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
โภชนาการเพื่อผู้สูงอายุ  กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 9 สิงหาคม 2560
มฉก. และโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ลงนามความร่วมมือ ข่าวสด วันที่ 11 สิงหาคม 2560 
คณะกายภาพบำบัด มฉก. จัดโครงการกายภาพบำบัดเพื่อประชาชน ครั้งที่ 3 เรื่อง การกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยเทคนิคพิเศษ "วอยต้า เธอราปี" สยามรัฐ วันที่ 11 สิงหาคม 2560
มะม่วงน้ำดอกไม้-ลูกหม่อนเจลลี่เพื่อสังคมผู้สูงวัย  ไทยรัฐ วันที่ 17 สิงหาคม 2560
คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท จาก Universitas Muhammadiyah Sumatera Ultara อินโดนีเซีย เยี่ยมชม มฉก.  สยามรัฐ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 19 วัดหัวคู้วราราม ศีรษะจระเข้น้อย สมุทรปราการ สยามรัฐ วันที่ 1 กันยายน 2560
คณะนิติศาสตร์ มฉก. จัดสัปดาห์วันรพี' 60   มติชน วันที่ 7 กันยายน 2560
มฉก. รับรางวัลดีเด่นด้านบุคลากร ประเภทผู้บริหารอาคารควบคุม รางวัล Thailand Energy Awards 2017 สยามรัฐ วันที่ 8 กันยายน 2560
มฉก. ต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% มติชน วันที่ 29 กันยายน 2560
มฉก. ลงนามความร่วมมือ กับ มร.สส. ด้านการแพทย์แผนจีน แนวหน้า วันที่ 6 ตุลาคม 2560
มฉก. แนะแนวหลักสูตรวิทย์สุขภาพ แนวหน้า วันที่ 28 ตุลาคม 2560
พิซซ่าหน้าปลาสลิด อิตาเลียนแบบไทยที่น่าสน  เดลินิวส์ วันที่ 29 ตุลาคม 2560
มหาวิทยาลัยอาเซียนแห่งไต้หวัน   เดลินิวส์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
คุกกี้ (ก้าง) ปลาสลิด  แปรรูปแบบใหม่ที่น่าสน เดลินิวส์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

 

อบรมพัฒนาศักยภาพ  การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม วิทยากรจาก มฉก. และ มช. 

เดลินิวส์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
รางวัลกองทุน ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบให้เยาวชนคนดี สานต่อเจตนารมณ์ ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ แนวหน้า วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
รศ. ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ: ภัยจากอุบัติเหตุบนถนนและวิธีแก้ปัญหาของรัฐ แนวหน้า วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
กระทรวงอุดมศึกษา เดลินิวส์ วันที่ 11 ธันวาคม 2560
รศ. ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ: การให้ผู้ใช้จักรยานยนต์ 'สวมหมวกนิรภัย' ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายและสังคม  แนวหน้า วันที่ 14 ธันวาคม 2560
มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9  มติชน วันที่ 18 ธันวาคม 2560
มฉก. มอบรางวัลหมวกทองคำ คร้้งที่ 2 มติชน วันที่ 29 ธันวาคม 2560 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121