Copyright 2023 - Custom text here

ข่าว มฉก. จากหนังสือพิมพ์ เป็นการรวบรวมข่าว และสารสนเทศที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ  เพื่อให้เป็นแหล่งสารสนเทศของ มฉก. จากหนังสือพิมพ์และเพื่อให้สืบค้นและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงกิจกรรมของ มฉก. ต่อไป สำหรับในปี 2547 ประกอบด้วย

หัวข้อข่าว แหล่งข่าวและเวลา
ม. หัวเฉียวฯ จับมือ ม. แพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ เปิดสอนแพทย์แผนจีน

วารสารสมัครด่วน ฉบับวันที่ 15-18 ก.พ. 2547

ม. หัวเฉียว มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตแก่ ดร. สมาน โอภาสวงศ์   สมัครด่วน วันที่ 18-24 มี.ค. 47
ม.หัวเฉียว เปิดตัวหลักสูตรนานาชาติเน้นด้านธุรกิจจีน กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 29 มี.ค. 47
มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 77 การศึกษาวันนี้ วันที่ 20-27 พ.ค. 2547

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121