Copyright 2022 - Custom text here

ข่าว มฉก. จากหนังสือพิมพ์ เป็นการรวบรวมข่าว และสารสนเทศที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ  เพื่อให้เป็นแหล่งสารสนเทศของ มฉก. จากหนังสือพิมพ์และเพื่อให้สืบค้นและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงกิจกรรมของ มฉก. ต่อไป สำหรับในปี 2541 ประกอบด้วย

 

 

หัวข้อข่าว แหล่งข่าวและเวลา
มหา'ลัยเอกชนกระอักพิษเศรษฐกิจ ไทยโพสต์ วันที่ 25 เมษายน 2541
มฉก. เก็บเท่าเดิม ไทยรัฐ  วันที่ 25 เมษายน 2541
ชี้นศ. ม.เอกชน ไม่ใฝ่ออกค่ายอาสา แนวหน้า 26 พ.ค. 2541
ต้อนรับคณาจารย์จีน  สยามรัฐ 28 พ.ค. 2541
มฉก. จับมือจีนพัฒนาสมุนไพรแลกเปลี่ยนวิชาการทางการแพทย์ แนวหน้า 9 มิ.ย. 2541
ชีวิตนักศึกษาใหม่ ไทยโพสต์  มิถุนายน 2541
มฉก. จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2541   แนวหน้า 2541
ม. หัวเฉียวแนะวิธีพัฒนาอาจารย์  บ้านเมือง วันที่ 29 มิถุนายน 2541

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121