Copyright 2023 - Custom text here

ข่าว มฉก. จากหนังสือพิมพ์ เป็นการรวบรวมข่าว และสารสนเทศที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ  เพื่อให้เป็นแหล่งสารสนเทศของ มฉก. จากหนังสือพิมพ์และเพื่อให้สืบค้นและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงกิจกรรมของ มฉก. ต่อไป สำหรับในปี 2564 ประกอบด้วย

 

 

หัวข้อข่าว แหล่งข่าวและเวลา
กาละแมร์แจงกมธ.อ้างไม่รู้กฎหมายอย. ไทยโพสต์ วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564
ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจจีน ไทยโพสต์ วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
ไทยชูรสสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษา ข่าวสดกรอบบ่าย วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564
มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิเจริญกรุงประชารักษ์ ไทยโพสต์ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา วันที่ 3 สิงหาคม 2564
'ตัวฟ้อง!'รวยกระจุก 'แสงไฟริบหรี่' ชี้ย้ำชัด'จนกระจาย' เดลินิวส์ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
กฐินพระราชทาน สยามารัฐ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
จัดประชุมวิชาการ OMSC 2022 สยามรัฐ วันที่ 1 ธันวาคม 2564
110 ปี'มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง'เชิญชวนคนไทยบันทึกเรื่องราวลงบนเว็บไซต์'ต้นไม้แห่งความดี แนวหน้า วันที่ 17 ธันวาคม 2564

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121