Copyright 2022 - Custom text here

ข่าว มฉก. จากหนังสือพิมพ์ เป็นการรวบรวมข่าว และสารสนเทศที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ  เพื่อให้เป็นแหล่งสารสนเทศของ มฉก. จากหนังสือพิมพ์และเพื่อให้สืบค้นและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงกิจกรรมของ มฉก. ต่อไป สำหรับในปี 2565 ประกอบด้วย

 

หัวข้อข่าว แหล่งข่าวและเวลา
หอประวัติมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง ไทยรัฐ วันที่ 9 มกราคม 2565
ร่าง พรบ. อากาศสะอาด มติชน วันที่ 17 มกราคม 2565
กุญแจไขความจนสู้..กับความยากจน ไทยรัฐ วันที่ 22 มกราคม 2565
สถาบัน วทจ. ม.หัวเฉียวฯ-ม.ปักกิ่ง เปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) เดินหน้าเต็มกำลัง แนวหน้า วันที่ 31 มกราคม 2565
รวมพลผู้นำไทย-จีน มติชน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 
ทุนจีนเดินหน้าลงทุน 'ไทย' เร่งผลิตบุคลากรป้อนเอกชน  กรุงเทพธุรกิจ  วันที่ 9 มีนาคม 2565
มฉก. ร่วมมือด้านเอไอปั้นสู่ตลาด    มติชน   วันที่ 5 เมษายน 2565
ม. หัวเฉียวฯ ให้ทุนศึกษาพยาบาลฟรี  ไทยรัฐ  วันที่ 16 เมษายน 2565
มฉก. ให้ทุนเรียนเอไอฟรี 100%    มติชน วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121