Copyright 2021 - Custom text here

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักพัฒนาวิชาการ

เรื่อง โปรแกรม Doku-wiki เพื่อการแบ่งปันความรู้

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

โดย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

 
   
 
    

 

 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121