Copyright 2022 - Custom text here
 
ภาพบรรยากาศ  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ  ครั้งที่ 5/2559
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559  เวลา 09.30-10.30 น. 
ณ พื้นที่ให้บริการ ชั้น 4  ศูนย์บรรณสารสนเทศ
โดยมีอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม
 
   
 
    

 

 
 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121