Copyright 2022 - Custom text here

 

พิธีวางพวงมาลัยและกระเช้าดอกไม้รำลึกถึงท่าน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.00 -10.00 น.

ณ รูปปั้นเหมือนท่าน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

 

  

  


  

 

 


  

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121