Copyright 2021 - Custom text here

 

คณะผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ศึกษาดูงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559

โดยนางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

พร้อมผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

  
 
 
 

  
 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121