Copyright 2021 - Custom text here

 

กิจกรรมบริการชุมชน "โครงการศูนย์บรรณสารสนเทศ นำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2"

โดยมีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิ

ตอบคำถามรับรางวัลถึงบริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ การแบ่งปันหนังสือ (Used Books)

และการสร้างความตระหนักการประหยัดพลังงาน มีผู้ให้ความสนใจมากมาย

เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลังหอประชุม มฉก.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121