Copyright 2021 - Custom text here

 

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมทำหน้าที่ในการต้อนรับ

ผู้มาร่วมงานพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 

บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารบรรณสาร และ ห้องรับรองผู้ปกครอง อาคารเรียน ชั้น 1

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121