Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  ครั้งที่ 45

และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15 เพื่อจัดหาซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

พร้อมด้วยอาจารย์ร่วมพิจารณาในการจัดหาหนังสือด้วย

 แผนกจัดหาฯ นำโดยหัวหน้าดุษษา และทีมงานจัดซื้อ

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 15.00 น.

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121