Copyright 2021 - Custom text here

กิจกรรมนี้ เพื่อรับบริจาคหนังสือให้แก่โรงเรียนวัดบ้านยาง จ. นครปฐม และห้องสมุดเรือนจำสมุทรปราการ

พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารสนเทศด้วยพร้อมของที่ระลึกสำหรับผู้ตอบคำถาม

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121