Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมบริการชุมชน ครั้งที่ 3 (วันที่หนึ่ง)

นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

งาน Book Buffet มีหนังสือมากมายให้ทุกท่านได้เลือก ชอบเล่มไหน หยิบไปได้เลย ฟรี

ณ ห้องโถงบรรณสาร วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 - 13.00 น.

 

 

 

ฺ 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121