Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ดีเด่น

จากมหาวิทยาลัยกวางซี จำนวน 45 คน ในการเยี่ยมชมการให้บริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ

ได้มีคุณชานนท์ คุณหนานหนาน (ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์) และนักศึกษาจากคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ช่วยเป็นล่ามในการเยี่ยมชมครั้งนี้

เมื่อวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 - 11.30 น.

ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121