Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดงาน Be My Guest 2018
พบกับการเสวนาในหัวข้อ "นักเขียน 4.0" ผศ.นิก สุนทรชัย (ผู้บรรยาย)
ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ภายในงานพบกับร้านหนังสือชั้นนำ.. และกิจกรรม DIY สุดจี๊ดด "กล่อง UHT สู่ ECO PAPER"
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 15.00 น.
ณ โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121