Copyright 2021 - Custom text here

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ พร้อมบรรณารักษ์ฯและหัวหน้าแผนกจัดหาฯ ได้ส่งมอบหนังสือ วารสาร และสื่อวีดีทัศน์ฯ บริจาคให้นายเกริกชัย นรสิงห์ นักวิชาการอบรมฯ ชำนาญการ ฝ่ายการศึกษาเรือนจำกลาง สมุทรปราการ จำนวน 1500 รายการ เพื่อเป็นบริการวิชาการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังให้เกิดประโยชน์ต่อไป แทน เพื่อเป็นวิทยาทาน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121