Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมชุมชน ครั้งที่ 4

" หาบ้านใหม่ ให้หนังสือที่เรารัก "

กิจกรรมเริ่มวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น.

ณ โถงบรรณสาร

  

  

  

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121