Copyright 2021 - Custom text here

กิจกรรม คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561

โดยร้าน พี.บี. ฟอร์ บุ๊คส์ นำหนังสือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอื่นๆ

มาให้คณาจารย์พิจารณาคัดเลือกห้องสมุด โดยมีคณาจารย์ ให้ความสนใจมาพิจารณาคัดเลือก

และนักศึกษาเลือกซื้อหนังสือไว้อ่านส่วนตัว ในราคาที่จับต้องได้

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121