Copyright 2021 - Custom text here

เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับสถาบัน

ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับนำชม และให้ข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

    

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121