Copyright 2021 - Custom text here

 เจ้าหน้าที่ กศน.หรือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กระทรวงศึกษาธิการ รับมอบหนังสือบริจาคจาก นายศุภโชค สังฆพันธ์ บรรณารักษ์ งานแผนกจัดหาฯ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก.

จำนวน 426 เล่ม เมื่อวันที่ 7 ธค.2561 ที่ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาคว้าของประชาชนต่อๆ ไป

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121