Copyright 2022 - Custom text here

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

เพื่อหารือเรื่องการดิจิไทซ์หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย และการนำ Thai Subject Heading

เข้าระบบ WorldShare Management Services (WMS)

รวมทั้งหารือการสอนภาษาจีนให้กับบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ พร้อมกระเช้าสุขภาพเพื่ออำนวยพรปีใหม่

 
 
 

 

 

 

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121