Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับมอบหนังสือวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก

จากศูนย์หนังสือ สวทช. เพื่อส่งมอบต่อให้กับ โรงเรียนคลองลาดกระบัง

เพื่อประโยชน์ในการเรียน และปลูกฝังความชอบวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กๆ ต่อไป

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121