Copyright 2021 - Custom text here

พี่ๆ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรม "ซานต้าพาเพลิน" ให้กับน้องๆ โรงเรียนคลองลาดกระบัง ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 พร้อมเงินสนับสนุนการสร้างห้องสมุด ที่อ่านหนังสือ พร้อมหนังสือจำนวนหนึ่ง และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อให้ ศูนย์บรรณสารสนเทศนำมาจำหน่ายและเป็นเงินสนับสนุนมอบให้กับโรงเรียน ขอบคุณทุกท่านที่มอบเงินเพื่อให้บรรลุเจตนารมย์ ขอบคุณ ศูนย์หนังสือ สวทช. ที่กรุณามอบหนังสือวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก เพื่อปลูกฝังให้กับนักเรียนให้มีความรักการเรียนวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากร ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมแรงร่วมใจแห่งการให้ในครั้งนี้

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121