Copyright 2021 - Custom text here

ชาวบรรณสาร ร่วมแรง ร่วมใจ ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เป็นคำที่ชาวบรรณสาร ให้คำมั่นสัญญาไว้ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว ห้องสมุดสีเขียว

วันนี้ (29 มกราคม 2562) ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้ จัดต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับอาคาร

สร้างความร่มรื่นให้กับผู้ใช้บริการที่จะมานั่งอ่่านหนังสือ นั่งพักผ่อน ในบริเวณด้านหลังอาคารบรรณสาร

พวกเราวางแผน ขนต้นไม้ อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกันจัด ร่วมกันปลูก เสร็จแล้ว ก็สุขใจ

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121