Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ยินดีต้อนรับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00น.

ณ อาคารบรรณาสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121