Copyright 2022 - Custom text here

วันที่สองกับกิจกรรม Be My Guest : เพราะคุณคือคนพิเศษ...ในวันนี้พบกับการบรรยายพิเศษ

โดยอาจารย์ใจบุญ แย้มยิ้มในหัวข้อ จากวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง เจ้าชายไม่วิเศษสู่การแสดงละครเวทีไทยร่วมสมัย

โดยมีอาจารย์ปาริชาติ รัตนรักษ์ เป็นพิธีกรร่วมการบรรยาย

หลังจากนั้นมีกิจกรรม DIY การทำน้ำยาล้างจานที่ได้ความรู้และความสนุกสนาน

และนักศึกษายังได้ร่วมกิจกรรมสถานีความรู้ของศูนย์บรรณสารพร้อมรับของเป็นที่ระลึก

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121