Copyright 2021 - Custom text here

วันที่สามกับกิจกรรม Be My Guest : เพราะคุณคือคนพิเศษ...ในวันนี้พบกับการบรรยายพิเศษ

โดยอาจารย์บรรจบ ปิยมาตย์ในหัวข้อ พูดภาษาอังกฤษยัง ให้ไหลลื่น

หลังจากนั้นมีกิจกรรม DIY การทำสมุดทำมือ จากสิ่งของที่ใช้แล้ว ได้ความรู้และความสนุกสนาน

และนักศึกษายังได้ร่วมกิจกรรมสถานีความรู้ของศูนย์บรรณสารพร้อมรับของเป็นที่ระลึก

 


 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121