Copyright 2021 - Custom text here

กิจกรรมโครงการจัดซื้อหนังสือสัญจร งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 47

ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562

มีคณะนิติศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121