Copyright 2021 - Custom text here

กิจกรรมโครงการจัดซื้อหนังสือสัญจร งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 47

ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562

มีอาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯและบรรณารักษ์ ภาษาจีน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121