Copyright 2021 - Custom text here
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการ ห้องสมุดกฎหมาย ชั้น 3 ศูนย์บรรณสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 - 12.30 น.
เพื่อนำไปจัดตั้งแหล่งสารสนเทศทางกฎหมายให้กับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยต่อไป
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121