Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ

นักศึกษา รุ่นที่ 2 หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.)

ในโอกาสสำเร็จการศึกษา เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ ซึ่งให้ความสนใจในเรื่องหนังสือจีน

ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน และการแพทย์แผนจีน ของ สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน เป็นอย่างมาก

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ

 


 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121