Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาวิชาการ

เรื่อง จีนหลากมิติ หลายทัศนะ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยมีทั้งภาควิชาการ

 และ Workshop มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก คึกคัก ชื่นมื่น

 ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้นำหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทยฉบับเย็มเล่ม

 และสาธิตการใช้ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ของคนจีนอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121