Copyright 2021 - Custom text here

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด "สัปดาห์คัดเลือกหนังสือ"

ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 เวลา 9.00 -15.00 น. ณ ชั้น1 ศูนย์บรรณสารสนเทศ

โดยมีอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121